عید سعید فطر مبارک

عید فطر روز چیدن میوه های شاداب استجابت دعا مبارک باد

************

هلال عید می بینی و من پیوسته ابرویت

مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت

عید فطر مبارک 

************

در دعای آخرین افطار امسالت

هرگز از یاد مبر ، من جا مانده بسی محتاجم

عیدتان مبارک

***********

عید آمد و خنده بر لبان شد       با ساز دلم شاد و روان شد

مستانه زدم سوی تو آهنگ       دوستانه دلم به آسمان شد

***********

کجایی همه دارن رو پشت بوم دنبالت می گردن . آخه ماه من می خوان ببینن فردا عیده یا نه

*************

قربان هلالت بروم ای مه شوال 

آورده ام از فرط خوشی دو سه تا بال

سی روز به امید وصالت سپری شد

خم شد کمرم در رمضان همچو یکی دال

انسان از این روی بود شاد در این روز

چون باز شکم در جلو و اوست به دنبال

***********

فطر آمده خوردنی فراوان بخورید

پیتزا و کباب و مرغ بریان بخورید

دزدانه اگر در رمضان می خوردید

شوال رسیده پس نمایان بخورید

/ 0 نظر / 14 بازدید