طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان

همه ساله طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در کشور اجرا می شود .

بر اساس آمارهای جهانی بین 10 تا 15 درصد کودکان به نحوی دارای مشکلات جسمی ، حسی یا ناتوانی های رشدی هستند و تشخیص به موقع این کودکان نه تنها می تواند از بروز معلولیت ها در آن ها جلوگیری نماید بلکه در رفع مشکلات آموزشی آنان نیز مؤثر واقع خواهد شد و عدم شناخت به موقع مشکلات این کودکان باعث می شود که آن ها دو تا سه سال در مدارس عادی مشغول به تحصیل شوند و پس از آن به واسطه ی وجود نارساییهای مختلف جسمانی و یا کم توانی ذهنی قادر به ادامه تحصیل نباشند و آن گاه به آموزش ویژه هدایت شوند .

با توجه به این ضرورت ها سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری دفاتر سلامت دو وزرات خانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام به اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان نموده است .

اهداف طرح سنجش

اهداف اصلی این طرح تشخیص و شناسایی به موقع نارساییهای جسمی ، ارزیابی وضعیت آمادگی تحصیلی نوٱموزان بدوورود به دبستان ، کمک به بهبود کیفی آموزش و پرورش و کنترل بعضی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی است .

طرح در دو مرحله مقدماتی ( غربال گری ) و تخصصی اجرا می شود و برای تمامی نوآموزان شناسنامه سلامت صادر می شود و نتایج حاصل از ارزیابی ها در آن ثبت می شود و نوآموزان مشکوک به مشکل شناسایی و برای ارزیابی دقیق تر به مرحله تخصصی ارجاع می شوند .

/ 0 نظر / 47 بازدید