کوتاه اما خواندنی

یک سوال از امیرالمومنین

روزی از مولا امیر المومنین سوال کردند :چه چیزی است که وقتی زنده بود می آشامید و وقتی مرد می خورد ؟

حضرت فرمودند :(( عصای حضرت موسی ( ع ) که وقتی شاخه ی درخت بود مانند باقی درخت ها آب می آشامید و وقتی از آن جداشد وعصا گردید اژدها و مارهای ساحران فرعون را خورد!))

/ 0 نظر / 13 بازدید