مفهوم سخاوت

این که چیزی را به من بدهی که من بیشتر از تو به آن احتیاج دارم سخاوت نیست !

 بلکه سخاوت آن است که :

 چیزی را به من بدهی که خود بیشتر از من به آن محتاج باشی .

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 12 بازدید