علم بهتر است یا ثروت

معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتراست یا ثروت رابخواند پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام، معلم با خط کش چوبی پسرک راتنبیه کرد واو را پایین کلاس پا درهوانگه داشت پسرک درحالیکه دستهای قرمز و باد کرده اش رابه هم می مالید زیرلب می گفت آری ثروت بهتراست چون اگرداشتم دفتری میخریدم و انشایم رامی نوشتم.

/ 0 نظر / 20 بازدید